Teal Pages Hrvatska

URED DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI, Dubrovnik

Adresa
Put od republike 28
20000 Dubrovnik
Centrala i tajništvo, gospodarska inspekcija
(020) 351-103
Telefaks
(020) 351-054
Tržišna inspekcija
(020) 351-032
Turistička inspekcija
(020) 351-048
Vinarska inspekcija
(020) 351-021
Lovna inspekcija
(020) 351-022
Inspekcija rada zaštite na radu
(020) 351-007
Inspekcija rada za radne odnose
(020) 351-009
Mobitel
(098) 387-990
Građevinska inspekcija
(020) 351-052
(020) 351-051

© 2010 Teal Pages