Teal Pages Hrvatska

METIS d.d. Rijeka, za skupljanje, reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka, Rijeka

Adresa
Milutina Barača 50
51000 Rijeka
Centrala
(051) 301-020
Garaža
(051) 301-030
Nabava
(051) 343-008
Telefaks
(051) 343-105
Tehnički sektor
(051) 343-097
Zaštita na radu
(051) 343-042

© 2010 Teal Pages