Teal Pages Hrvatska

Ispostava DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Sinj

Adresa
Ramska BB
21230 Sinj
Računovodstvo
(021) 708-040
Voditelj
(021) 821-720
Telefaks
(021) 826-738
Stacionar
(021) 708-052
Hemodijaliza
(021) 708-053
Rodilište
(021) 708-054
RTG - kabinet
(021) 708-041
Laboratorij
(021) 708-070
Patronaža
(021) 708-085
Ordinacija opće medicine dr.Jasna Ajduković
(021) 821-418
Ordinacija opće medicine dr.Magali Alfirević i dr.Ivanka Širić
(021) 708-050
Ordinacija opće medicine dr.Edina Buratović
(021) 708-057
Ordinacija opće medicine dr.Katica Jerkan
(021) 708-060
Ordinacija opće medicine dr.Edo Boban
(021) 708-061
Ordinacija opće medicine dr.Domina Kordić
(021) 708-064
Ordinacija opće medicine dr.Mirjana Kudrić
(021) 708-065
Ordinacija opće medicine dr.Tanja Pavić
(021) 708-066
Ordinacija opće medicine dr.Ivana Katić-Milošević
(021) 708-067
Ordinacija opće medicine dr.Ines Boko
(021) 708-072
Ordinacija opće medicine dr.Ante Prolić
(021) 660-092
Ortodont - dr.Ante Mandić
(021) 708-045
Ginekološka ordinacija - dr.Antonio Pavić
(021) 824-658
Centralna zubna ordinacija
(021) 708-051
Stomatološka ordinacija - dr.stom. Marija Preosti
(021) 822-311
Medicina rada - dr.Ljubica Paladin-Šušnjara
(021) 708-058
Okulistička ordinacija - dr.Aleksandra Paštar
(021) 708-055
Pedijatrijska ordinacija - dr.Anđelka Rašković
(021) 708-062
Pedijatrijska ordinacija - dr.Velinka Jukić
(021) 708-063
Psihijatrijska ordinacija - dr.Vesna Krolo
(021) 708-077
Pulmološka ordinacija - dr.Agica Pavić
(021) 708-078
Fizioterapeut - Sanda Milanović
(021) 708-043

© 2010 Teal Pages