Teal Pages Hrvatska

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - HZMO, Zagreb

Adresa
Mihanovićeva 3
10000 Zagreb
Besplatni telefon
(0800) 636-363
Centrala
(01) 4595-500
Telefon
(01) 4577-500
(01) 4595-166
(01) 4595-337
(01) 4595-301
(01) 4595-294
(01) 4595-441
Telefaks
(01) 4595-063
(01) 4577-168
(01) 4595-054
(01) 4595-066
(01) 4577-163
(01) 4595-055
(01) 4595-062
(01) 4577-110
Informacije o stanju predmeta žalbe i inozemstvo
(01) 4595-158
Pravni savjeti tuzemstvo
(01) 4595-145
Pravni savjeti inozemstvo
(01) 4595-292
Ravnatelj
(01) 4595-401
Za provedbu mirovinskog osiguranja
(01) 4595-404
V.d. za provedbu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
(01) 4577-166
V.d. za pravne, kadrovske i opće poslove
(01) 4595-403
Za ekonomske poslove
(01) 4595-406
Za upravljanje i gospodarenje imovinom zavoda
(01) 4595-035
Za informatiku
(01) 4595-408

Slične tvrtke


© 2010 Teal Pages