Teal Pages Hrvatska

0800 BESPLATNI TELEFONI, Zagreb

Adresa
Draškovićeva 26
10000 Zagreb
Usluge Iskon-a-Iskon Internet
(0800) 1-000
Komentari građ.-Minist.Fin.Pu
(0800) 1-001
Predstavništo Artel i Fuji-Ada klima-Pula
(0800) 1-010
Usluge Internet-a Mozaik knjiga
(0800) 1-011
Lječenje debljine-Abbott Laboratories
(0800) 1-015
Locat Leasing Croatia
(0800) 1-020
Obavijesti o štednji i kreditu-Križevačka Št.-Križevci
(0800) 1-030
Mercedes asistencija-pomoć-Coris asistencija
(0800) 1-040
Informiranje potenc.klijenata-Amis Telekom
(0800) 1-050
Prijava kvara za Renault vozila-Coris asistencija
(0800) 1-080
Vlada RH
(0800) 1-111
(0800) 1-122
Reklamacije o proizvodima INE
(0800) 1-112
Akcija trajni nalog HRT
(0800) 1-133
Informacije o učlanjenju-Diners Club Adriatic
(0800) 1-144
Inform. o izmjeni ambalaže-Panonska pivovara Koprivnica
(0800) 1-155
Prijevoz inval.osoba s područja Rijeke-grad Rijeka
(0800) 1-166
Hona Pula
(0800) 1-180
Prodaja-Puljanka-Pula
(0800) 1-188
Informacije o kuponskoj privatizaciji-Sl.Banka Osijek
(0800) 1-212
Pozivi građana-ministarstvo finan.Pu
(0800) 1-222
Inform.o tel.govornim aut.T-Com-a
(0800) 1-234
Inform. o uslugama banke-Slavonska banka-Osijek
(0800) 1-414
Inform. o proizvodima-Vindija Varaždin
(0800) 1-515
Pretplatnički servis Cronet mreže T-Mobile
(0800) 1-550
Maraska Zadar
(0800) 1-800
Inform. o građevinskom materijalu-Commenda Adria
(0800) 1-818
Plavi telefon Dubrovnik-HT Dubrovnik
(0800) 1-833
Hrvatska gosp.komora
(0800) 1-852
Pomoć za vozače Porsche vozila-Hrvatski autoklub
(0800) 1-911
Reiffeisen Invest
(0800) 200-000
Financije i usluge-arhipelag-Mali Lošinj
(0800) 200-002
Eko telefon-grad Zlatar-Krapina
(0800) 200-007
Inform.za servisiranje aparata-Interlux-Šenkovec
(0800) 200-011
Informacije korisnicima-BASF Croatia
(0800) 200-012
Gradsko poglavarstvo-H.Kostajnica
(0800) 200-017
Prijenos podataka za upotrebu ZB
(0800) 200-023
Narudžba pizza-bistro Evergreen
(0800) 200-024
Komunikacija sa kupcima-Bavaria pivo
(0800) 200-028
Informacije o novim proizvodima-Colgate Palmolive Adria
(0800) 200-029
Alterbox-tehnička podrška korisnicima
(0800) 200-030
(0800) 200-031
Grad Rovinj gradsko poglavarstvo-Rovinj
(0800) 200-034
Marketing-Zagrebinspekt-Bjelovar
(0800) 200-036
Zdravlje i okoliš-Andrija štampar
(0800) 200-037
Za potrebe ZB
(0800) 200-042
Otvoreni tel udruž.marketinga HGB
(0800) 200-043
Modemski ulaz za internu upotrebu Plive
(0800) 200-044
Inform.o novim brojevima telefona-Lura
(0800) 200-045
Info o obnovi pročelja zgrade-Media-Split
(0800) 200-047
Informacije članovima-Auto klub zapad
(0800) 200-048
Magma
(0800) 200-055
(0800) 620-620
(0800) 621-621
Hitni pozivi za održavanje-Avon kozmetika-Buzin
(0800) 200-056
Informacije o ljekovimaPliva
(0800) 200-057
Usluge e-Zaba-Metro Sesv.-ZB
(0800) 200-058
Narudžba jela-Kandić Mirjana
(0800) 200-059
Odnosi s javnošću-ZET
(0800) 200-060
Tramvajski promet-ZET
(0800) 200-061
Autobusni promet-ZET
(0800) 200-062
Ministarstvo zdravstva
(0800) 200-063
Narudžbe-ugost. Super X
(0800) 200-064
Inform. o primjeni i sast.proizv.-Karbon Nova-Zaprešić
(0800) 200-066
Centar za suzbijanje ovisnosti o drogama-Požega
(0800) 200-069
Obrt Fegac Novak Franjo-Prelog
(0800) 200-071
Pitanja gradonačelniku-grad Novska-Novska
(0800) 200-072
Čazmatrans Vukovar
(0800) 200-077
Delikomat Sesvete
(0800) 200-082
In.p.u.t.
(0800) 200-081
(0800) 200-222
(0800) 200-333
Oprema za Bebe-Euroalba
(0800) 200-200
Cattering Cigić-Kobasić Tatjana
(0800) 200-084
Zagrebparking
(0800) 200-083
Pozivni centar za mamografski probir
(0800) 200-166
Kaufland hrvatska
(0800) 200-300
Stambena štednja-Wustenrot stambena štedionica
(0800) 200-500
Investicije-Caib Invest
(0800) 200-800
Berislavić Krapina
(0800) 200-888
Atlantic Trade
(0800) 200-910
(0800) 200-930
(0800) 200-940
Prijenos podataka-Atlantic Trade-Split
(0800) 200-920
Narudžba pizza-ugost.Ilica
(0800) 202-000
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
(0800) 202-010
Slavijatrans Petrinja
(0800) 202-030
Publicom
(0800) 202-020
Wonder Trade-Split
(0800) 202-040
Dubrovački izleti Cavtat
(0800) 202-080
Call centar za stručne partnere Vaillant
(0800) 203-000
Grad Dubrovnik-Dubrovnik
(0800) 203-020
Proizvodi Belupo Markot-Tel
(0800) 203-040
Glasovni portal Mei-Minist. za Europ.integracije
(0800) 203-203
Savjeti pri Inkontinenciji-Simbex
(0800) 206-206
Splitska Banka-Split
(0800) 210-021
Dezinsekcija -Rijeka
(0800) 212-533
HCD at&t direct Military 2
(0800) 220-012
HCD Netherlands direct
(0800) 220-031
HCD Belgium direct
(0800) 220-032
HCD France Telecom-post Paid Card
(0800) 220-033
HCD Telefonoca španjolska
(0800) 220-034
HCD Hungary direct
(0800) 220-036
HCD Italy direct
(0800) 220-039
HCD Swisscom direct
(0800) 220-041
HCD Austria direct
(0800) 220-043
HCD Uk direct
(0800) 220-044
HCD Poland direct
(0800) 220-048
HCD Australia direct-Telstra
(0800) 220-061
HCD Canada direct
(0800) 220-101
HCD at&t Canada
(0800) 220-102
HCD Usa at&t direct Military1
(0800) 220-110
HCD Usa at&t direct
(0800) 220-111
HCD World Phone Usa-Mci
(0800) 220-112
HCD sprint express Usa-sprint
(0800) 220-113
HCD Bell South Canada
(0800) 220-115
HCD Bell Atlantic Canada
(0800) 220-116
HCD Ameritech Canada
(0800) 220-117
HCD Slovakia direct
(0800) 220-421
HCD France Telecom Prepaid Card
(0800) 221-033
HCD Hungary auto Calling Card Service
(0800) 221-036
HCD Slovakia direct-Calling Card
(0800) 221-421
Elektronika i software u medicini-Polimedika
(0800) 223-322
Asistencija za korisnike Citroen-Citroen
(0800) 223-344
Nike European Operations Netherl.b.v.
(0800) 224-001
(0800) 224-002
Hrv.Akadem.istraživačka mreža-Carnet
(0800) 227-638
Ispitivanje tržišta Legović Ivana Umag
(0800) 232-323
Grad Rijeka-Rijeka
(0800) 232-333
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
(0800) 234-505
Interna telefaks linija-Montex
(0800) 234-567
Tvornica cementa Koromačno-Koromačno
(0800) 236-368
(0800) 238-664
(0800) 465-246
Medicinski savjeti-Schering Ag
(0800) 240-024
Dom exclusive interijeri-Glina
(0800) 242-400
Narudžba pizza Čulig Igor
(0800) 242-424
Asistencija za korisnike Peugeot-Peugeot Hr.-Buzin
(0800) 242-477
Billa
(0800) 245-520
Transparency internacional Hrvatska
(0800) 245-542
Liječnički Tel-Hoffman-la Roche-Rijeka
(0800) 250-250
Promocija novog projekta-Auto Krešo
(0800) 250-800
Zagreb aluminij
(0800) 250-850
Narudžba hrane i pizzeria-Kamelija-Kutina
(0800) 262-626
Euro express-Turčin
(0800) 272-227
Arbor
(0800) 272-676
(0800) 272-678
(0800) 272-679
Arbor Sapiens
(0800) 272-677
Lura
(0800) 277-277
Avalon It-Đurđevac
(0800) 282-566
Alt F4
(0800) 285-252
Savjetovanje o dječijoj prehrani-Biofarm
(0800) 288-288
Microsoft info Line-Recro
(0800) 300-300
Megakop
(0800) 300-500
Markot-Tel
(0800) 300-600
(0800) 345-060
(0800) 7-080
Tokić-Sesvete
(0800) 300-900
Kuhinje Ata-m&m Design
(0800) 301-301
Rent-a car-Hain Istra-Buje
(0800) 303-030
Velepromet-Nedelišče
(0800) 303-303
Citty express
(0800) 303-333
Eurotherm-Novigrad
(0800) 304-030
Mediator-Dubrovnik
(0800) 304-050
Izolirka Gt-Osijek
(0800) 310-000
Međimurske vode Čakovec
(0800) 313-111
Call centar-Adriatic Invest
(0800) 313-131
Pučko otvoreno učilište
(0800) 321-321
Prodaja stomatološkog materijala-s.d. informatika-v.Gorica
(0800) 323-222
Obavj.o korištenju Licencnog Softw.odvjetničko društvo Vukmir i suradnici
(0800) 323-232
Služba pomoći na cesti-Daewoo motor
(0800) 323-966
Inform. za područje Slatine-HT Virovitica
(0800) 330-002
Inform. o uslugama za područje Orahovice-Ht Virovitica
(0800) 330-003
Hrvatski blok-pokret za modernu Hrvatsku
(0800) 330-033
Fima Vrijednosnice-Varaždin
(0800) 332-211
Agit
(0800) 332-233
Castrol Croatia
(0800) 333-000
Rimed-Rijeka
(0800) 333-180
Podrška Koris. Net.Me bonovima-global Net grupa
(0800) 333-222
Puris Pazin
(0800) 333-233
Oktal Pharma
(0800) 333-344
Pizzeria Speedy
(0800) 333-444
(0800) 333-888
Parnad Rijeka
(0800) 333-555
Catering Gabi Sesvete
(0800) 333-666
Dostavni restoran Gabi Sesvete
(0800) 333-777
Herbos Sisak
(0800) 333-800
Kompas Travel Poreč
(0800) 333-999
Linea plus Pula
(0800) 334-433
Overseas Trader Co. Ltd
(0800) 336-633
Diners Club Adriatic
(0800) 336-699
Reca Varaždin
(0800) 343-434
Centar za poduzetništvo Osijek
(0800) 345-345
Anatom servis vl. Ivan Sočev
(0800) 355-700
Veleposlanstvo lokalne demokracije Sisak
(0800) 357-357
Irs-Vjetrobranska stakla
(0800) 361-136
Privredna Banka Zagreb
(0800) 365-365
Eurovaraždin-pizzeria Take Away Varaždin
(0800) 366-366
Studio grafičkih ideja
(0800) 367-828
Zlatnik Vinkovci
(0800) 370-270
Membership Rewards PBZ-American express
(0800) 377-500
PBZ American express
(0800) 377-554
(0800) 377-555
Korisnici kartica PBZ-American express
(0800) 377-575
Parangal Osijek
(0800) 378-378
Credo Banka Split
(0800) 380-380
Biokozmetika
(0800) 383-838
T.K.T. zlatna Igla Sisak
(0800) 385-044
Servis Caffe-aparata Krešimir futura Varaždin
(0800) 388-844
Varaždinska županija Varaždin
(0800) 390-500
Konzum
(0800) 400-000
(0800) 600-000
Atlas-Pula Pula
(0800) 400-040
Advena Rijeka
(0800) 400-400
Alea
(0800) 400-444
Hypo-Leasing Kroatien
(0800) 400-500
Financijski savjeti Greenfield
(0800) 400-800
Hand-Free Majur
(0800) 404-404
Ac Jasenović Čakovec
(0800) 404-440
R&r Cernik
(0800) 404-444
Narudžbe Leon Čakovec
(0800) 408-040
Atlas-turistička agencija Dubrovnik
(0800) 442-222
(0800) 442-244
Trade Mil
(0800) 442-442
Narudžbe pizza Zagreb pizza-x
(0800) 443-322
Vaillant dežurni servis
(0800) 443-344
Tardi Odra
(0800) 444-000
Butan plin Pula
(0800) 444-111
Istarska kreditna Banka Umag
(0800) 444-222
Istarska mljekara Pula
(0800) 444-333
Premier j-s Beli Kamik Rijeka
(0800) 444-400
Frigo-kor
(0800) 444-444
Dostava pizza Zagreb pizza-x
(0800) 444-555
Raiffeisen stambena štedionica
(0800) 444-777
Hypo Invest.fondovi Sfm Group
(0800) 444-800
Iligsoft Slavonski Brod
(0800) 444-888
Call-centar PBZ Croatia osiguranje
(0800) 445-544
Lokalna baza za osvježavanje kulture-blok
(0800) 445-555
Dostava hrane Splendid
(0800) 445-566
Savjetovanje udruga Terra Rijeka
(0800) 447-788
Nexcom
(0800) 450-450
Bo Frost Adriatic
(0800) 456-456
Dostava pizza Davor Bifflin
(0800) 456-789
Komunalne usluge-grad Kutina
(0800) 458-458
Dojava o Stanju na cestama hrvatski Autoklub
(0800) 464-464
Info telefon Hypo alpe Adria Bank
(0800) 464-976
Rrif-plus
(0800) 465-291
Komunalne usluge čakom Gkp Čakovec
(0800) 466-466
Hrvatska narodna Stranka
(0800) 467-467
Pronto pizza vl. Ante Lovrenčić
(0800) 468-468
(0800) 660-066
(0800) 669-966
Turbo auto centar Dekanovec
(0800) 480-048
Hina
(0800) 480-888
Narudžba pizza, tjestenina i Kolača slatko i Slano
(0800) 484-444
Call centar Hypo alpe Adria Bank
(0800) 497-647
Informacijski centar-Allianz Zagreb
(0800) 5-000
Informacije i prodaja in usluga-Ht-a
(0800) 5-050
Erste
(0800) 5-055
Centralno grijanje i klimatizacija Plana promet
(0800) 5-060
Borba protiv korupcije Mup
(0800) 5-092
Komunalni redar grad Rijeka
(0800) 5-100
Transfer podataka zagrebačka pivovara
(0800) 5-115
Poduzetnički info centar grad Rijeka
(0800) 5-333
Turističke informacije ministarstvo turizma
(0800) 5-353
Johnson&Johnson s.e. Buzin
(0800) 5-433
Pomoć učenicima i nastavnicima ministarstvo prosvjete i športa
(0800) 5-454
Agencijske usluge potrebuješ Split
(0800) 5-500
Erste&Steiermarkische Bank Bjelovar
(0800) 5-505
Hitne servisne informacije Mcr-Mazda
(0800) 5-511
Reklamna akcija Elektrolux-a Sizis
(0800) 5-522
Agrevo-sredstva za zaštitu Bilja Aventis Cropscience hrvatska Buzin
(0800) 5-533
Autonomna ženska kuća Zagreb
(0800) 5-544
Komisija za zatočene i nestale Vlada Rh
(0800) 5-555
TV prodaja
(0800) 5-566
(0800) 5-599
Generalturist
(0800) 5-577
Elektrolux Family Club
(0800) 5-588
Kozmetički centar slap
(0800) 5-656
Ponuda dionica Plive zagrebačka Banka
(0800) 5-678
Croatia Banka
(0800) 5-757
Adriamed
(0800) 600-060
Velux hrvatska Velika Gorica
(0800) 600-400
Klima-Zagreb
(0800) 600-600
Agb puls
(0800) 600-800
Rent-a-car&Yachting Adria plus Makarska
(0800) 604-300
Marketing Adria plus Makarska
(0800) 604-310
Prijava Kvara Otis dizala
(0800) 606-060
Pretplata za dnevne Novine Ditri Press
(0800) 606-303
Liječnički savjeti pliva farmaceutika marketing
(0800) 606-606
Msd-Merck Sharp&Dohme Buzin
(0800) 611-361
(0800) 611-362
(0800) 611-367
Kataloška prodaja uredskog pribora limes plus
(0800) 611-611
Nova Banka Zadar
(0800) 616-161
Reklamacije magma
(0800) 622-622
(0800) 624-624
Krediti Nova Banka
(0800) 626-262
Info-servis Medifarm Velebitvaraždin
(0800) 633-433
Telefon za osiguranike hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
(0800) 636-363
Petrokemija Kutina
(0800) 647-647
Prijava gubitka i krađe kartica Diners Club Adriatic
(0800) 654-321
Podovi i paneli Buzin
(0800) 664-400
Iznajmljivanje automobila Mack Dubrovnik
(0800) 664-422
Kmag Kia Motors Adria Group Gornji Stupnik
(0800) 664-466
Dostava hrane Milena Stobreč
(0800) 666-000
Dostava hrane Maja Rijeka
(0800) 666-222
Servis novo Nordisk a/s
(0800) 666-600
Dostava pizza pizzeria bas
(0800) 666-666
Razvitak farmaceutika Ludbreg
(0800) 666-777
Prijava kvarova Euronet
(0800) 686-868
Informacije o građevinskim proizvodima Ytong
(0800) 7-000
Informacije o Tel.imeniku-automat
(0800) 7-070
Informacije o Tel.imeniku-operater
(0800) 7-171
PBZ stambena štedionica Varaždin
(0800) 7-272
Internet bankarstvo PBZ
(0800) 729-266
Privredna banka Zagreb
(0800) 729-729
Podravska Banka Koprivnica
(0800) 7-622
Upisnik ministarstvo poljoprivrede i Šumarstav
(0800) 7-722
KD Investments
(0800) 7-766
Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo
(0800) 7-767
Suzbijanje trgovanja ljudima Vlada Rh
(0800) 7-799
Optima Osn Rijeka
(0800) 7-877
Pretplata na časopis Banka Mzb
(0800) 7-878
Prodaja grijalica Glamox stipsa Split
(0800) 7-887
Hrv.zavod za zdrav.osiguranje
(0800) 7-979
Pomoć na cesti hrvatski Autoklub
(0800) 7-987
Hrv.zavod za zdrav. osiguranje
(0800) 7-989
Pružanje savjetodavne pomoći SOS telefon Virovitica
(0800) 8-215
Pomoć Pacijentima sa Stomom Stoma Medical
(0800) 8-000
Antidroga ministarstvo zdravstva
(0800) 8-008
životno osiguranje Croatia osiguranje
(0800) 8-010
Lipa-trgovina
(0800) 8-090
Program za borbu protiv korupcije Mup
(0800) 8-092
Osiguranje Zagreb
(0800) 8-111
Info centar prva stambena štedionica
(0800) 8-181
Informacije prva stambena štedionica
(0800) 8-282
Potrošački servis Saponia Osijek
(0800) 8-383
S.o.s. Pula
(0800) 8-484
Air France Zagreb
(0800) 8-765
Sos za hrvatske branitelje Min.Hrv. branitelja domovinskog Rata
(0800) 8-800
Tv prodaja Sollux
(0800) 8-844
Prijava i Očitanje brojila komunalac Koprivnica
(0800) 8-848
Adriatica Net
(0800) 8-855
Marketing Euroleasing Split
(0800) 8-866
Fina središnji ured
(0800) 8-880
Televizijska prodaja Tehnopol
(0800) 8-888
Centar za transfer tehnologije
(0800) 8-899
Sudjelovanje u uređivanju programa obiteljskog radia Obiteljko radio
(0800) 8-970

Slične tvrtke


© 2010 Teal Pages